Spletna komunikacija in sodelovanje

To podpoglavje smo razdelili na več delov. Izberi podpoglavje in se nauči nekaj o:

  • Oblaku 365 in njegovi uporabi;
  • Spletni učilnici;
  • Elektronskih sporočilih;
  • Pošiljanju velikih datotek z Arnes Filesender;
  • Spletni komunikaciji.

 

Dostopnost