Pomnilniki in energija za delovanje

Kakšno povezavo ima kosilo z računalništvom in predvsem s pomnilniki? To je zelo dober primer iz vsakdanjega življenja, kako lahko prikažemo delovanje in delitev pomnilnikov. Natančno si oglej animacijo in v naslednjem delu preberi, kateri elementi pomnilnikov so bili vključeni.

Brez energije ne deluje nobena digitalna naprava, zato si v spodnjem poglavju preberi več o energiji za delovanje digitalnih naprav.

Pomnilniki v računalniku

Si v animaciji prepoznal/-a, kako ločimo pomnilnike med seboj?

Oseba je vedno poudarjala, kako malo prostora ima na mizi oziroma kako veliko ga je v kleti ter tudi kako daleč je klet in kako blizu je omara. Podobno kot prostor, kjer hranimo živila in pripomočke za kuhanje, tudi pomnilnike v računalniku med seboj ločimo po količini PROSTORA in ČASU dostopa do shranjenih podatkov.

Poglejva si potek kuhanja, ki je zelo podoben postopku dostopanja do podatkov shranjenih v pomnilniku.

Najprej je oseba dobila navodilo, kaj potrebuje.

Ker ni imela ničesar pripravljenega na mizi, se je odločila, da gre pogledat v klet, ki je daleč, a je zelo velika. Klet v našem primeru ponazarja STALNI POMNILNIK oz. TRDI DISK v računalniku.

Nato je iz kleti vzela celo košaro zato, ker je v njej veliko podobnih stvari, ki bi jih mogoče potrebovala v nadaljevanju. Tako je tudi v pomnilniku. Računalnik vzame več podobnih podatkov, če bi jih mogoče kasneje potreboval.

Vse stvari je odložila na mizo. Miza ponazarja PREDPOMNILNIK. V njem je shranjenih samo toliko stvari kot jih potrebuje. Zato je po količini prostora to najmanjši pomnilnik, a je najbližje, zato je dostop do podatkov najhitrejši.

Ostale stvari, ki jih ni potrebovala, je shranila v omaro. Omara ni tako blizu kot miza, a še vseeno ne tako daleč kot klet. V omaro lahko pospravimo manj stvari kot v klet, a več kot jih lahko položimo na mizo. Omara predstavlja ZAČASNI POMNILNIK.

V njem so podatki shranjeni samo toliko časa kot je prižgan računalnik. Ko računalnik ugasnemo, se začasni pomnilnik izprazni. Pri kuhanju kosila bi to pomenilo, da bi kuharica po kuhanju izpraznila omaro in vse  pospravila nazaj v klet.

Prisluhni razlagi ali si jo preberi.

Pomnilniki v računalniku

by Alenka Žerovnik

Energija za delovanje

Prelistaj predstavitev. Spoznal/-a boš, kaj je potrebno za delovanje digitalnih naprav, različne načine napajanja računalnika in kako to vpliva na njegovo zmogljivost ter pomen varčne rabe energije.

Dostopnost