Oblikovanje in prikaz podatkov ter sklepanje

Iz podatkov izbiramo podmnožice, jih preoblikujemo, organiziramo, združujemo in razvrščamo v skupine. To nam omogoča, da pridobimo različne vpoglede in spoznanja o podatkih ter jih lažje posredujemo drugim.

Spoznal/-a boš, da je točnost sklepov in napovedi povezana s tem, kako so podatki predstavljeni. Na točnost sklepanja in napovedovanja vpliva veliko dejavnikov, kot so velikost vzorca, kakovost podatkov, način obdelave podatkov in še mnogi drugi.

 

Dostopnost