Povezovanje med omrežji

V tem poglavju boš spoznal/-a temeljne koncepte interneta in omrežnih naprav. Razumel/-a boš, kako si izmenjujemo podatke v digitalnem svetu. Za internet pravimo, da je omrežje vseh omrežij. Tukaj boš spoznal/-a tudi vlogo usmerjevalnika pri povezovanju omrežij med seboj.

Ogledaš si lahko tudi, kako nov računalnik povežeš v omrežje internet.

Cilji učenja
  1. Razumem, da je internet omrežje omrežij.
  2. Razumem, da je usmerjevalnik mrežna naprava, ki omogoča povezovanje omrežij.
  3. Prikazati znam, kako se informacije izmenjujejo prek interneta.
  4. Znam argumentirano razpravljati o tem, zakaj je treba omrežje zaščititi.

Vsebina v delu.

Dostopnost