Dvojiški zapis in biti

Ko zapisuješ števila, navadno uporabiš desetiški številski sestav. To pomeni, da za števila uporabljaš števke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9.

Računalnik za zapis števil uporablja drugačen način. Števila zapiše le s števkama 0 in 1. Temu načinu pravimo binarni ali dvojiški številski sestav.

 

Cilji učenja
  1. Razumem, kaj je bit.
  2. Razumem dvojiški zapis podatkov.
  3. Na različne načine ponazorim števila, črke, besede z dvojiškim zapisom.
  4. Pretvorim števila iz desetiške vrednosti v dvojiško in obratno.
  5. Razumem, kako lahko različne vrste podatkov zapišemo z biti.
  6. Enobitno enostavno sliko zapišem v dvojiškem zapisu.
  7. Za različne vrste podatkov poiščem njihovo velikost v bitih.

Predstavitev drugih oblik podatkov

Računalniki lahko poleg števil prikazujejo tudi slike, videoposnetke, besedilne datoteke in zvok. Na kakšen način se te datoteke shranjujejo v računalniku, si poglej v spodnjem videoposnetku.

 

Dostopnost